Centrul pentru Politici Publice din Cluj-Napoca a construit parteneriate durabile bazate pe încredere, pentru valorificarea oportunităților si dezvoltarea de proiecte în comunitate care urmăresc îndeplinirea obiectivelor asociației. Proiectele desfășurate până în prezent vizează reforma administrației publice și parteneriate în vederea elaborării de strategii și politici publice locale durabile, dar și inițiative sau parteneriate pentru dezvoltarea comunității prin incluziune socială.

Printre finanțările accesate amintim: Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, Fondul Social European prin Programul Operational Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013.