Misiune

Misiunea Centrului pentru Politici Publice este îmbunãtãţirea procesului de realizare a politicilor publice prin intermediul iniţierii unor cercetãri independente, al intensificãrii mecanismului informaţional şi al facilitãrii dezbaterilor între diferiţi actori ai scenei publice.

Pentru a realiza aceastã misiune, CENPO şi-a propus urmãtoarele obiective:

  • facilitarea, dezvoltarea şi realizarea de cercetãri ştiinţifice relevante în diferite domenii ale politicilor publice
  • promovarea şi susţinerea transferului informaţional, al expertizei în ceea ce priveşte procesul de creare a politicilor publice;
  • iniţierea, dezvoltarea şi facilitarea parteneriatelor în vederea îmbunãtãţirii practicii din domeniul politicilor publice
  • dezvoltarea şi încurajarea acţiunilor de participare directã a cetãţenilor în procesul de realizare a politicilor publice.

Agenda noastră îşi propune să contribuie la îmbunătăţirea procesului local de realizare a politicilor publice. Cu toate acestea, impactul activităţii noastre este vizibil dincolo de grupul sau regiunea ţintă; aceasta are un efect multiplicator. Mai mult decât atât, ceea ce întreprindem la nivel sub-naţional poate influenţa politica naţională. Astfel, ne propunem ca prin stimularea unui proces inclusiv de formulare a politicilor publice la nivel local să contribuim la dezvoltarea unui proces democratic de formulare a politicilor publice în România.