CENPO este o asociaţie neguvernamentală non-profit independentă, înfiinţată în 2003, care are ca scop principal sa contribuie la formarea unor dezbateri publice legate de principalele politici publice din ţară şi Uniunea Europeană.

CENPO a funcţionat în cadrul unei iniţiative a Fundaţiei pentru o Societate Deschisă – România, ca parte a programelor ce au vizat reforma administraţiei publice.

În vederea realizării scopului principal, asociaţia îşi propune următoarele obiective:

– susţinerea organelor abilitate în elaborarea unui cadru legislativ propice participării în dezvoltarea politicilor publice de către cetăţenii ţării, precum şi promovarea, în condiţiile legii, a unor propuneri legislative corespunzătoare;
– promovarea şi sprijinirea, în condiţiile legii, a transferului de cunoştinţe, informaţii şi experienţe referitoare la procesul de dezvoltare a politicilor publice;
– promovarea cercetărilor ştiinţifice în domeniile aferente diferitelor sfere ale politicilor publice, stimularea creativităţii şi a inovaţiilor din domeniul sectorului public;
– sprijinirea dezvoltării de parteneriate între diferitele sectoare ale societăţii româneşti, de exemplu, parteneriat între sectorul public si privat, între sectorul civil şi cel privat, precum şi sectorul public şi cel civil;
întărirea colaborării dintre sectorul civil român şi cel internaţional;
– implicarea în proiecte din domeniul dezvoltării comunității

> Consiliul Director:

Daniel Pop – Preşedinte
contact: dpop[at]cenpo.ro

Balogh Martin – Vice-preşedinte
contact: info[at]cenpo.ro

Hajdó Csaba – Secretar
Kolumbán Gábor – Membru