cover prois

“Start Up Plus în Nord-Vest”: concurs de planuri de afaceri numărul 2

Administratorii schemei de antreprenoriat din cadrul proiectului POCU/82/3/7/103946 “Start Up în Nord-Vest”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în cadrul apelului de proiecte România Start Up Plus: Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială în parteneriat cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, Camera de Comerț și Industrie Maramureș, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Satu-Mare și Centrul pentru Politici Publice (CENPO) anunță organizarea concursului de planuri de afaceri numărul 2.
Concursul de planuri de afaceri presupune selectarea unui număr de 32 planuri de afaceri pentru finanțarea sub forma ajutorului de minimis – cu o sumă de maximum 178.000 lei – pentru înființarea a 32 întreprinderi non-agricole și implementarea planurilor de afaceri selectate în mediul urban, in regiunea Nord-Vest.
Dosarele de concurs pot fi depuse începând cu data de 07.12.2018, ora 10:00 până la data de 21.01.2019, ora 14:00. Dosarele de concurs se depun zilnic, între orele 10:00 și 15:00, la adresele:
Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială
400083 Cluj-Napoca, str. Horea nr. 18-20, ap. 4
Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud
420081 Bistrița, str. Petre Ispirescu nr. 15A
Camera de Comerț și Industrie Maramureș
430232 Baia-Mare, B-dul Unirii nr. 16
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Satu Mare
440006 Satu Mare, str. Decebal nr. 4
Dosarele de concurs se pot trimite și prin curier/poșta la adresa:
Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială
400083 Cluj-Napoca, str. Horea nr. 18-20, ap. 4
Conținutul dosarului de concurs, forma în care acesta se depune/transmite trebuie să respecte întrutotul prevederile din Procedura 103946.04: metodologia de selecție a planurilor de afaceri care vor fi finanțate prin ajutor de minimis în proiectul POCU/82/3/7/103946 “Start Up Plus în Nord-Vest”, document publicat pe site-ul proiectului. În conformitate cu același document, va avea loc procesul de selecție a planurilor de afaceri care vor fi finanțate.
Dosarele de concurs sosite după termenul-limită de depunere vor fi descalificate.
Rezultatele concursului de planuri de afaceri se vor publica pe site-ul proiectului și vor fi comunicate individual, prin mijloace electronice, fiecărui participant.
Silviu Ispas
Manager proiect