Cerere de ofertă în cadrul proiectului “Start up Plus în Nord-Vest”

Centrul pentru Politici Publice (CENPO), în calitate de partener în cadrul proiectului “Start up Plus în Nord-Vest”, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, conform contract nr. POCU 82/3.7/103946, vă invită să depuneți oferta tehnică și financiară pentru achiziția de “Servicii de catering” pentru participanții la cursurile de formare antreprenorială. Puteți descărca documentele privind achiziția de aici:

Cerere de ofertă

Anexa 1 – Formularul de ofertă

Anexa 2 – Contract de furnizare servicii

Anexa 3 – Proces verbal de recepție servicii