Cerere de ofertă în cadrul proiectului “Start up Plus în Nord-Vest”

Centrul pentru Politici Publice (CENPO), în calitate de partener în cadrul proiectului “Start up Plus în Nord-Vest”, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, conform contract nr. POCU 82/3.7/103946, vă invită să depuneți oferta tehnică și financiară pentru achiziția de “Servicii de catering” pentru participanții la cursul de formare antreprenorială ce se va desfășura la Oradea. Puteți descărca documentele privind achiziția de aici:

Cerere de ofertă

Anexa 1 – Formularul de ofertă

Anexa 2 – Contract de furnizare servicii

Anexa 3 – Proces verbal de recepție servicii

Termen-limită pentru depunerea ofertelor: 5 septembrie 2018