Cerere de ofertă în cadrul proiectului “Start-up Plus în Nord-Vest”

Centrul pentru Politici Publice (CENPO), în calitate de partener în cadrul proiectului “Start-up Plus în Nord-Vest”, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, conform contract nr. POCU 82/3.7/103946, vă invită să depuneți oferta tehnică și financiară pentru achiziția de echipamente de tehnică de calcul, software și multifuncțională. Termen-limită: 8 martie 2019.

Puteți descărca documentele privind achiziția de aici:
Cerere de ofertă
Anexa 1: Formular de ofertă
Anexa 2: Model contract de furnizare
Anexa 2.1: Proces verbal de recepție